incendiary weapon

incendiary weapon
padegamasis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginklas priešo kariams kauti, kovos technikai naikinti, gaisrams kelti, kurio poveikis pagrįstas ↑ padegamosios medžiagos naudojimu. Padegamuosius ginklus sudaro padegamieji šaudmenys ir mišiniai bei jų nešimo į taikinį ir svaidymo priemonės. Padegamuosius šaudmenis ir mišinius naudoja aviacija (padegamosios bombos, kasetės), artilerija (padegamieji sviediniai, minos), motorizuotieji pėstininkai (padegamosios granatos, šoviniai, fugasai, ↑ liepsnosvaidžiai). Apsaugai nuo padegamųjų ginklų naudojami: uždarieji fortifikaciniai įrenginiai; kovos technika; gamtinės ir kitos natūralios priedangos; mūriniai pastatai; įvairios medžiagos; kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės; viršutinė apranga. Patekusios ant aprangos ir atvirų kūno dalių padegamosios medžiagos gesinamos, nusimetama apranga ir apsaugos priemonės. Padegamasis ginklas buvo naudojamas II pasauliniame kare, Korėjoje ir Vietname. Padegamasis ginklas pagal savo veiksmingumą gali prilygti branduoliniam ginklui. Pvz., Nagasakyje nuo atominės bombos sprogimo žuvo 70 tūstančių žmonių, Tokijuje nuo padegamojo ginklo vieno aviacijos antskrydžio metu – 120 tūkstančių. Todėl 1980 m. Ženevos konvencija uždraudė padegamąjį ginklą naudoti prieš taikius gyventojus. atitikmenys: angl. incendiary weapon rus. зажигательное оружие ryšiai: dar žiūrėkliepsnosvaidis dar žiūrėkpadegamoji medžiaga dar žiūrėkpadegamųjų medžiagų naudojimo priemonė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • incendiary weapon — padegamųjų medžiagų naudojimo priemonė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginkluotės elementas, užtikrinantis padegamųjų medžiagų nešimą į taikinį ir jų įsiliepsnojimą. Padegamųjų medžiagų naudojimo priemonė yra:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Incendiary device — Incendiary devices or incendiary bombs are bombs designed to start fires or destroy sensitive equipment using materials such as napalm, thermite, chlorine trifluoride, or white phosphorus. Development and useIncendiary devices have been used… …   Wikipedia

  • Weapon of mass destruction — For the Hip hop album, see Weapons of Mass Destruction (album). Weapons of mass destruction …   Wikipedia

  • Weapon — For other uses, see Weapon (disambiguation). See military technology and equipment for a comprehensive list of weapons and doctrines. Warfare Military history Eras …   Wikipedia

  • incendiary — I. noun (plural aries) Etymology: Middle English, from Latin incendiarius, from incendium conflagration, from incendere Date: 15th century 1. a. a person who commits arson ; arsonist b. an incendiary agent (as a bomb) 2. a person who excites… …   New Collegiate Dictionary

  • incendiary — 1. adjective /ɪnˈsɛn.dɪ.əɹ.ɪ,ɪnˈsɛn.djəɹ.ɪ,ɪnˈsɛn.di.ɛr.i,ɪnˈsɛn.di.ɚ.i/ a) Capable of causing fire. Politics is an incendiary topic; it tends to cause fights to break out. b) Intentionally stirring up strife, riot, rebellion 2 …   Wiktionary

  • White phosphorus (weapon) — This article is about the military applications of white phosphorus. For more general information, see Phosphorus. White phosphorus (WP) is a flare and smoke producing incendiary weapon,cite web | title=Pyrotechnics, Explosives, Fireworks |… …   Wikipedia

  • No. 76 Special Incendiary Grenade — No 76, Self Igniting Phosphorus Type Incendiary grenade Place of origin  United Kingdom …   Wikipedia

  • nuclear weapon — an explosive device whose destructive potential derives from the release of energy that accompanies the splitting or combining of atomic nuclei. [1945 50] * * * or atomic weapon or thermonuclear weapon Bomb or other warhead that derives its force …   Universalium

  • AGM-154 Joint Standoff Weapon — The AGM 154 Joint Standoff Weapon (JSOW) is the product of a joint venture between the United States Navy and Air Force to deploy a standardized medium range precision guided weapon, especially for engagement of defended targets at ranges outside …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”